Leidiniai tėvams

  • „Efektyvaus bendravimo su vaikais ir paaugliais vadovas“ – šviečiamoji medžiaga tėvams ir globėjams.

  • Knygelė su patarimais vienišoms mamoms ir tėčiams“Tėvystė ir darbas, kai esame vieni"

tevyste ir darbas kai esame-vieni