Finansinė parama

  • Saugaus vaiko centro vykdytus projektus yra parėmę:

           Atviros Lietuvos fondas
           Niujorko Atviros visuomenės institutas
           Baltijos-Amerikos partnerystės programa
           JAV Valstybės departamento Švietimo ir kultūros biuras
           LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
           Kauno miesto savivaldybė
           Šiaurės šalių ministrų taryba
           LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

  • Šiuo metu vykdomą projektą „Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa "Vieni, bet ne atskirti" remia Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

 

 

  • Jūs irgi galite paremti Saugaus vaiko centro veiklą, skirdami 2% savo pajamų mokesčio

                                   Kaip skirti 2 procentus Saugaus vaiko centrui?

paramos gavėjo pavadinimas

VšĮ Saugaus vaiko centras

paramos gavėjo kodas

235572340

buveinės adresas

Nemuno g. 31-3, Kaunas, LT-44295

Išsaugokite savo kompiuteryje formą FR0512 ir ją atspausdinkite.

Formą rasite čia: http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf

Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: tiesiogiai įteiktas AVMI darbuotojui, atsiųstas paštu, elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

Daugiau informacijos apie 2 procentų paskyrimą rasite: http://www.vmi.lt